Publication
Title
De Grondwet en de Raad van State, Afdeling wetgeving, vijftig jaar adviezen aan wetgevende vergaderingen in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Maklu , 1999
ISBN
90-6215-702-5
Volume/pages
1034 p
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference