Publication
Title
Raamverdrag over de bescherming van de Nationale minderheden (Raad van Europa): verslag van de groep van grondwetspecialisten gevraagd door de "Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid" (ICBB) van 12 maart 1996
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Publiekrechtelijke kronieken. - Brugge
Publication
Brugge : 1998
ISSN
1379-0323
Volume/pages
(1998) , p. 491-527
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference