Publication
Title
Bij het emeritaat van Jean Van Houtte: van rechtssocioloog tot rector
Author
Language
Dutch
Source (book)
60 maal recht en 1 maal wijn / Loon, Van, F. [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 1999
Volume/pages
p. 19-24
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference