Publication
Title
Hoofdlijnen van de ontwikkeling van het sociale zekerheidsbeleid in België sedert 1944
Author
Language
Dutch
Source (book)
60 maal recht en 1 maal wijn: rechtssociologie, sociale problemen en justitieel beleid / Loon, Van, F. [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 1999
Volume/pages
p. 445-467
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference