Publication
Title
Naar een institutionalisering van wetsevaluatie in België?
Author
Language
Dutch
Source (book)
60 maal recht en 1 maal wijn: rechtssociologie, sociale problemen en justitieel beleid. Liber amicorum prof. dr. Jean Van Houtte / Loon, Van, F. [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 1999
Volume/pages
p. 543-548
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference