Publication
Title
De gerechtelijke achterstand in België: enkele concrete cijfers
Author
Language
Dutch
Source (book)
Organisatieproblemen van het gerecht: wat is gerechtelijke achterstand? / Ministerie van Justitie. Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie. Vorming van de Magistraten [edit.]
Publication
Brussel : 1999
Volume/pages
46 (1999)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference