Publication
Title
Synthese van de discussie in plenaire zitting
Author
Language
Dutch
Source (book)
Organisatieproblemen van het gerecht: wat is gerechtelijke achterstand? / Ministerie van Justitie. Vorming van Magistraten. Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie [edit.]
Publication
Brussel : 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference