Publication
Title
De vernieuwde wet op de handelspraktijken: een eerste analyse
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Schoten : Rechtskundig Weekblad, 2000
ISSN
1782-3463
Volume/pages
63:21(2000), p. 689-705
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017