Publication
Title
Kapitaalverhoging: het toegestaan kapitaal, voorkeurrecht en recht van voorrang
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Notarieel en fiscaal maandblad. - Brussel
Publication
Brussel : 1992
ISSN
2034-2373
Volume/pages
(1992) , p. p. 81-91
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference