Publication
Title
De begroting 1993 van de Federale Overheid in België: commentaar bijde paper "Moeten de fiscale ontvangsten de evolutie van het BNP volgen?"
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Cahiers van het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën
Publication
1993
Volume/pages
(1993) , p. p. 71-78
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference