Publication
Title
De ordonnanties van Jozef II(1786-1787) met betrekking tot de Staten van Goederen van de seculiere en reguliere geestelijkheid in boekhoudkundig perspectief
Author
Language
Dutch
Source (book)
Laus Deo, pax vivis
Publication
Brussel : Algemeen Rijksarchief , 1998
Volume/pages
p , p. p. 84-90
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference