Publication
Title
Een Mechels Ruusbroecfragment naar het Antwerpse Ruusbroecgenootschap
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst. - Mechelen, 1889, currens
Publication
Mechelen : 1998
ISSN
0776-2976
Volume/pages
102:1(1998), p. 59-63
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference