Publication
Title
Het reglement op de openbaarheid van bestuursdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken (1991-1992)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek openbaarheid van bestuur 1992
Publication
Brussel : De Wakkere Burger , 1992
Volume/pages
p. 20-37
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference