Title
Het reglement op de openbaarheid van bestuursdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken (1991-1992)
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Political Sciences
Publication type
bookPart
Publication
Brussel :De Wakkere Burger, [*]
Source (book)
Jaarboek openbaarheid van bestuur 1992
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle