Publication
Title
Actieve specifieke immunotherapie als adjuvante behandeling van patiënten met coloncarcinoom in stadium II of III: prospectief gerandomiseerd onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2000
ISSN
0028-2162
Volume/pages
144:6(2000), p. 274-279
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference