Publication
Title
Panelrapportage Kunst- en Cultuurwetenschappen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Visitatie Letteren: rapport waarin de Visitatiecommissie Letteren haar bevindingen heeft vastgelegd
Publication
Utrecht : VSNU , 1998
Volume/pages
p. 68-72,98
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference