Publication
Title
Hervorming van de lerarenopleiding: enkele dilemma's
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Persoon en gemeenschap: tijdschrift voor opvoeding en onderwijs. - Antwerpen, 1946 - 2008
Publication
Antwerpen : 1992
ISSN
0031-5842
Volume/pages
45 (1992) , p. 120-129
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference