Publication
Title
Hervorming van de lerarenopleiding: enkele dilemma's
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Persoon en gemeenschap: tijdschrift voor opvoeding en onderwijs. - Antwerpen, 1946 - 2008
Publication
Antwerpen : 1992
ISSN
0031-5842
Volume/pages
45(1992), p. 120-129
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.03.2016
To cite this reference