Publication
Title
Spoorvervoer en havens: enkele bedenkingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
De IJzeren Rijn en de Betuweroute: het debat op de juiste sporen?. - Leuven, 2000
Publication
Leuven : Garant , 2000
ISBN
90-5350-928-3
Volume/pages
p. 117-118
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference