Publication
Title
De **cautio judicatum solvi** en het Europeesrechtelijk verbod van nationaliteitsdiscriminatie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1998
ISSN
1782-3463
Volume/pages
62(1998/1999), p. 719-720
Note
General: Noot onder Kh. Antwerpen, 28 april 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference