Publication
Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 10 juni 1999, C-430/97, Johannes
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1999
ISSN
1782-3463
Volume/pages
63 (1999/2000) , p. 759
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference