Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 10 juni 1999, C-430/97, Johannes
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
63(1999/2000) , p. 759-
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle