Publication
Title
Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegeëigende milieubestanddelen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Intersentia Rechtswetenschappen , 1998
ISBN
90-5095-026-4
Volume/pages
669 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference