Publication
Title
J.P. Loof en P.B. Cliteur (eds.): Mensenrechten, dierenrechten, ecosysteemrechten: over het toekennen van fundamentele rechten aan mannen, vrouwen, kinderen, dieren en de rest van de natuur
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1999
ISSN
1782-3463
Volume/pages
62(1998/1999), p. 759
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference