Publication
Title
Keuze van de bevoegde kortgedingrechter in dringende milieu-aangelegenheden en de vordering tot staking van vergunde activiteiten inzake leefmilieu
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1994
ISSN
1782-3463
Volume/pages
57 (1993/1994) , p. 648
Note
Noot onder Antwerpen, 2 februari 1993
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference