Title
Keuze van de bevoegde kortgedingrechter in dringende milieu-aangelegenheden en de vordering tot staking van vergunde activiteiten inzake leefmilieu
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
57(1993/1994) , p. 648-
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Antwerpen, 2 februari 1993
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle