Publication
Title
De wet betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1993
ISSN
1782-3463
Volume/pages
56(1992/1993), p. 1392-1400
Note
General: Noot onder Antwerpen, 2 februari 1993
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference