Publication
Title
Het door toeval tenietgaan van de zaak die het voorwerp uitmaakt van een eenzijdige verkoopsbelofte, vóór het uitoefenen van de optie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1992
ISSN
1782-3463
Volume/pages
56(1992/1993), p. 217
Note
General: Noot onder Cass., 12 december 1991
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference