Title
Kan een handelsvennootschap morele schade lijden wegens aantasting van haar eer en goede naam?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
56(1992/1993) , p. 258-
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Antwerpen, 4 februari 1992
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle