Publication
Title
Kan een handelsvennootschap morele schade lijden wegens aantasting van haar eer en goede naam?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1992
ISSN
1782-3463
Volume/pages
56 (1992/1993) , p. 258
Note
Noot onder Antwerpen, 4 februari 1992
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference