Title
Kan een handelsvennootschap morele schade lijden wegens aantasting van haar eer en goede naam? Kan een handelsvennootschap morele schade lijden wegens aantasting van haar eer en goede naam?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
56(1992/1993) , p. 258-
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Antwerpen, 4 februari 1992
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle