Publication
Title
1. Aanvaarding van vooraf niet meegedeelde standaardvoorwaarden waarnaar alleen maar wordt verwezen. 2. Rechtsmisbruik bij bewarend beslag?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1992
ISSN
1782-3463
Volume/pages
55(1991/1992), p. 957
Note
General: Noot onder Antwerpen, 4 februari 1992
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference