Publication
Title
Certainty of the law and the principle of legitimate expectations: Belgisch rapport voor het 15de Internationaal Congres voor Rechtsvergelijking
Author
Language
English
Publication
s.l. : Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking , 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference