Publication
Title
Hoe de mildering van een beroepsverbod kan bijdragen tot de ernst van een overtreding ervan: een nadere analyse van de standpunten bij het Cassatie-arrest van 18 mei 1999
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Recente arresten van het Hof van Cassatie / België. Hof van Cassatie. - Gent, 1992 - 2001
Publication
Gent : 1999
Volume/pages
(1999) , p. 260-262
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference