Publication
Title
De bevoegdheidsverdeling tussen de wetgevende en de uitvoerende macht en het vernietigingsberoep
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2000
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2000), p. 500-502
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report