Publication
Title
J.G.L. van Nus: Overheidstoezicht op afstand: verzelfstandiging van toezichthoudende taken naar zelfstandige bestuursorganen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1995
ISSN
1782-3463
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference