Publication
Title
L.A. Geelhoed, R.J. in 't Veld: Vervlechting en verschuivingenvan wetgevingscomplexen aan het begin van de 21ste eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1996
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1996) , p. 582-583
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference