Title
L.A. Geelhoed, R.J. in 't Veld: Vervlechting en verschuivingenvan wetgevingscomplexen aan het begin van de 21ste eeuw
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
review
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1996) , p. 582-583
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle