Publication
Title
F.J. van Ommeren: De verplichting verankerd: de reikwijdte van het legaliteitsbeginsel en het materieel wetsbegrip
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1996
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1996), p. 1248
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference