Publication
Title
De bossen van Vlaanderen: een versnipperd habitat voor de kleine wintervlinder
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vlinders
Publication
1999
Volume/pages
14(1999), p. 28-30
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference