Publication
Title
De regulering van euthanasie in België: principiële beschouwingen naar aanleiding van een aantal recente wetsvoorstellen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2000
ISSN
1782-3463
Volume/pages
24(1999-2000), p. p. 793-817
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference