Publication
Title
Vogels
Author
Language
Dutch
Source (book)
Veilig getij: de effecten van de waterbouwkundige werken op het getijdemilieu van de Oosterschelde / Smaal, A.C. [edit.]
Publication
s.l. : Rijkswaterstaat, Dienst Getijdenwateren, Directie Zeeland, 1991
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report