Title
Vogels
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Publication type
bookPart
Publication
s.l. :Rijkswaterstaat, Dienst Getijdenwateren, Directie Zeeland, [*]
Source (book)
Veilig getij: de effecten van de waterbouwkundige werken op het getijdemilieu van de Oosterschelde / Smaal, A.C. [edit.]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle