Publication
Title
Voedselbeschikbaarheid en scholeksteraantallen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Veilig getij: de effecten van de waterbouwkundige werken op het getijdemilieu van de Oosterschelde / Smaal, A.C. [edit.]
Publication
s.l. : Rijkswaterstaat, Dienst Getijdenwateren, Directie Zeeland, 1991
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference