Publication
Title
Ecologisch herstel van stroomgebieden: voorbeelden en aanbevelingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Water
Publication
1991
Volume/pages
60(1991), p. 190-194
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference