Publication
Title
Naar een ecologisch herstelplan voor de Schelde
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Water
Publication
1991
Volume/pages
60 (1991) , p. 195-203
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference