Publication
Title
Ecologische structuren binnen het Scheldestroomgebied: een essentiële voorwaarde voor het ecologisch herstel en de veerkracht van het systeem
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Water
Publication
1998
ISSN
0770-7193
Volume/pages
102:17(1998), p. 315-322
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.11.2015
To cite this reference