Publication
Title
IJzeren Rijn en Betuweroute: concurrenten of lotgenoten? Woord vooraf
Author
Language
Dutch
Source (book)
De IJzeren Rijn en de Betuweroute: het debat op de juiste sporen?. - Leuven, 2000
Publication
Leuven : Garant , 2000
ISBN
90-5350-928-3
Volume/pages
p. p. 11-17
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference