Publication
Title
IJzeren Rijn en Betuweroute: syntheseverslag van de paneldiscussie
Author
Language
Dutch
Source (book)
IJzeren Rijn en de Betuweroute: het debat op de juiste sporen? / Witlox, Frank [edit.]
Publication
Leuven : Garant , 2000
ISBN
90-5350-928-3
Volume/pages
p. p. 157-160
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference