Publication
Title
De Eeuwfeestconferentie van het CMI
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mededelingenblad van de Orde van Advocaten te Antwerpen
Publication
1996
Volume/pages
2(1996/1997), p. 15-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 24.01.2011