Title
De Eeuwfeestconferentie van het CMI
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Mededelingenblad van de Orde van Advocaten te Antwerpen
Volume/pages
(1996/1997) :2 , p. 15-16
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)