Title
De rechtsopvolging van de Belgische Staat door het Vlaamse Gewest inzake planschade door het Gewestplan AntwerpenDe rechtsopvolging van de Belgische Staat door het Vlaamse Gewest inzake planschade door het Gewestplan Antwerpen
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Faculty of Law
Research group
Transport and Regional Economics
Publication type
article
Publication
Gent,
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Volume/pages
(1996/1997), p. 515-
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle