Publication
Title
De rechtsopvolging van de Belgische Staat door het Vlaamse Gewest inzake planschade door het Gewestplan Antwerpen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Publication
Gent : 1997
Volume/pages
(1996/1997) , p. 515
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference