Publication
Title
Gezin, arbeid en sociale zekerheid: reflecties over de toekomst van de sociale zekerheid vanuit doelmatigheidsoverwegingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Aspecten van een christelijke sociale ethiek: colloquium / Liégeois, A. [edit.]
Publication
Leuven : Bibliotheek van de Faculteit der Godgeleerdheid , 1991
Volume/pages
p. 87-98
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 17.06.2024
To cite this reference