Publication
Title
Het Schelde-estuarium: verleden, heden en toekomst: deel 3: Integraal waterbeheer in het Schelde-estuarium
Author
Language
Dutch
Source (series)
Wielewaal Rupel , 96:3
Publication
s.l. : 1996
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference