Publication
Title
Een overzicht van de aantalsevolutie en het huidig voorkomen van aalscholvers (**Phalacrocorax carbo sinensis**) op de slaap- en broedplaatsen in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / Instituut voor Natuurbehoud , 96/21
Publication
Antwerpen : UIA, 1996
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference