Publication
Title
De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie: deelrapport 2: een literatuurstudie van de aalscholver (**Phalacrocorax carbo sinensis**)
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / Instituut voor Natuurbehoud , 96/13
Publication
Antwerpen : UIA, 1996
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference