Publication
Title
Populatiedynamiek van macrozoöbenthos op sedimentatie/erosieplots in het oostelijk deel van de Westerschelde
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / RUG-WWE , 26
Publication
Gent : RUG , 1991
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference