Publication
Title
Evaluatie van coderingssystemen voor aquatische macro-invertebraten in functie van databeheer
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / Instituut voor Natuurbehoud , 96/30
Publication
Brussel : Instituut voor Natuurbehoud, 1996
Note
General: Rapport in opdracht van VMM
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference