Publication
Title
Evaluatie van coderingssystemen voor aquatische macro-invertebraten in functie van databeheer
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / Instituut voor Natuurbehoud , 96/30
Publication
Brussel : Instituut voor Natuurbehoud , 1996
Note
Rapport in opdracht van VMM
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference