Publication
Title
Olieverontreiniging op de Noordzee: gevolgen voor de zeevogels (november 1995-maart 1996)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mergus
Publication
1997
Volume/pages
11 (1997) , p. 25-45
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference